1. Rekisterinpitäjä
Nallukka
Vänrikinkatu 14
06100 Porvoo
Y-tunnus 2447095-5
nallukan@gmail.com
p. 040 7710222
www.nallukka.fi

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Anne Kotokorpi
nallukan@gmail.com

3. Rekisterin nimi
Nallukka -verkkokaupan asiakasrekisteri.

4. Käyttötarkoitus
Käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ja yhteydenottojen hoitamiseen sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Rekisteriä voidaan käyttää markkinointiin, muttei kuitenkaan sähköiseen markkinointiin ilman vastaanottajan lupaa.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää asiakkaan nimen, sähköpostin, laskutusosoitteen sekä tilaustiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasrekisterin pakolliset tiedot saadaan rekisteröintilomakkeesta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Asiakasrekisterin sisältöä ei luovuteta ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoihin pääsevät vain avainhenkilöt ja niiden tarkastelu vaatii käyttäjätunnuksella ja salasanalla kirjautumisen.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Allekirjoitetulla kirjeellä on mahdollista saada tietää itseä koskevat tiedot.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän tiedon korjaamiseksi.

www.tietosuoja.fi